Shiazo är en av världens största tillverkare av rökstenar till vattenpipor. Shiazo simulerar rök men genererar inte den. Driftsättet för Shiazo är detsamma som för de så kallade elektroniska cigaretterna. I båda fallen sker en indunstning av dimvätskor.

Härigenom frigörs inga fasta partiklar utan endast fina flytande partiklar i form av ånga. Shiazo genererar inte rök, eftersom rök definieras som en förbränningsprodukt av organiska ämnen med en blandning av fasta partiklar och luft. Shiazo är också fri från nikotin. Genom att använda Shiazo med ett elektroniskt kol istället för riktigt kol, ingår heller ingen PAH, tungmetaller eller kolmonoxid.

Därför är Shiazo jämförbar med en elektronisk cigarett och dessutom är den helt fri från nikotin.

Hur används Shiazo Rökstenar?

Shiazo finns i mer än 40 smaker. Med en kornstorlek på 5 till 9 mm är Shiazo lämplig för varje vattenpipa och varje typ av huvud. Förutom den praktiska användningen och hälsofördelarna finns det många fler fördelar med att använda Shiazo som ett alternativ för tobak. Till exempel påverkas det inte av förordningar från tobaksindustrin eller rökförbud i Sverige. Därför tas ingen tobaksavgift ut och användningen i offentliga platser som rökrum och barer är möjligt utan juridiska problem.

För det perfekta resultatet rekommenderar vi att du använder smaksatt Shiazo. Under produktionsprocessen tillämpar vi vår patenterat PIM för att garantera perfekt absorption.